Bilmek İstedikleriniz

Tüm poliçeleri ve kapsamları hakkında detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

    Beklenmedik bir kaza ve hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanında her türlü tanı ve tedavi giderlerinizi seçmiş olduğunuz limitler ile karşılıyoruz.

  • Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

    Trafik sigortası ile karşı tarafa vereceğiniz maddi ve bedeni zararlar teminat altına alınmaktadır.

  • All-Risk Sigorta Hangi Durumlarda Avantajlıdır?

    İşyeri sigortası ile binanızı, emtianızı ve her türlü muhteviyatınızı yangın, hırsızlık, elektrik hasarı ve su hasarı gibi daha bir çok riske karşı en geniş kapsamlarda güvence altına alıyoruz.